Monday, March 21, 2011

---------Zebranie KJ "POLESIE" 21.03.2011 r.------

W pierwszy dzień wiosny, odbyło się Zebranie,
sporo osób przybyło na nie.
Sprawozdania przyjęliśmy.
władze wybraliśmy
i niczego nie przeoczyliśmy.
Wszyscy klubowicze humorem tryskają,
choć życie codzienne nie łatwe mają.

Friday, December 5, 2008

....Konto bankowe K.J. Polesie....


Przypominamy naszym klubowiczom
o terminowym dokonywaniu wpłat składek członkowskich.
Wpłaty można dokonać na konto:
Klub Jeździecki "Polesie"
Nowe Polesie 30. 05-155 Leoncin
Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki
Oddz/Leoncin 68
6811 0008 0040 0408 4589 0001
lub u skarbnika klubu
Józefa Słomczyńskiego telefon kontaktowy 0-602 613 297

Monday, January 28, 2008

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd Klubu
1.Włodzimierz Kwiatkowski - Prezes
Tel/fax 022 785 66 64 kom. 608 316 073 email: kwiatkowski.e9@wp.pl;
2.Magdalena Bossard - Sekretarz
Tel/fax 022 785 66 64 kom. 603 350 060 email: mbossard@wp.pl;
3.Bohdan Wojciechowski v-ce prezes
kom. 501 059 259 email: bohdan51@tlen.pl;
4.Józef Słomczyński - Członek Zarządu Skarbnik
kom. 602 613 297
Komisja Rewizyjna
1.Zbigniew Sobolewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
kom. 601 356 139
2.Hanna Duch- Członek Komisji Rewizyjnej.
kom. 602 270 731
3. Głowacka- Będa Anetta - Członek Komisji Rewizyjnej.

Wednesday, January 9, 2008

Aktualna Lista Członków KJ POLESIE

Lista Członków Klubu Jeździeckiego „Polesie”
Marzec 2011 r.

1. Bohdanowicz Katarzyna - instruktor, zawodniczka (rajdy długodystansowe).
2. Bossard Magdalena -Sekretarz Zarządu Klubu.
3. Brewińska Elżbieta-Członek Klubu.
4. Chorzewska Agnieszka Janina- zawodniczka
5. Duch Hanna - Członek Komisji Rewizyjnej.
6. Golędzinowska Melania - zawodniczka (skoki).
7. Głowacka- Będa Anetta- zawodniczka
8. Kwiatkowski Włodzimierz - Prezes Zarządu Klubu.
9. Słomczyński Józef - Członek Zarządu Klubu -Skarbnik.
10. Sobolewski Zbigniew - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
11. Szmurło Agata- zawodniczka
12. Śmiechowska Darota- zawodniczka
13. Warchulska Karolina - instruktor, zawodniczka (skoki).
14. Wojciechowski Bohdan - V-ce Prezes Zarządu Klubu.

Zarząd KJ Polesie.

Tuesday, August 7, 2007

Adres E-Mail Klubu Polesie

Podaję nasz adres e-mail : kjpolesie@gmail.com
Proszę o informację na ten adres o startach zawodników naszego Klubu.
Wiadomości będziemy zamieszczać, zaraz po otrzymaniu informacji.

Saturday, March 3, 2007

Siedziba klubu

Siedziba Klubu

Nowe Polesie 30
05-155 Leoncin
NIP: 531-15-01-439
nr konta bankowego: BS Nowy Dwór Mazowiecki Odz/Leoncin
68 8011 0008 0040 0408 4589 0001
tel.fax: (022) 785 66 64

Historia


Zaczęło się wszystko od bryczki... To dzięki niej zaczęła się nasza przygoda z końmi i naszymi przyjaciółmi, która będzie trwała do końca świata i dzień dłużej.
Na początku była zabawa, aż do momentu, gdy poznaliśmy konie o ambicjach sportowych. Mieliśmy aż jednego zawodnika - Jarka - który chciał reprezentować nas na zawodach. Imprez było multum, jeźdźców i entuzjastów jeszcze więcej. Do szczęścia brakowało tylko Klubu.

15 lipca 1999 roku stało się. Przy okrągłym stole zebrało się 16 Członków Założycieli i postanowiło założyć Klub Jeździecki. Po długim namyśle nadano nazwę: "POLESIE"

20.09.1999 r. Klub zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Warszawie
14.07.2000 r. Zarejestrowano ZarządHUBERTUS